Modele atomów zestaw

MODELE atomów kulkowe z elastycznymi wiązaniami-zestaw A (12) zestaw nauczycielski Składa się z 2 jąder atomowych oraz dostosowanych ne nich powłok elektronowych. Wszystkie części pakietu Poza tablicą do przechowywania są magnetyczne przez à łatwe ne prezentacji na tablicy. Skład: 2 jądra atomowe o średnicy 18 cm i 13 cm 8 powłok elektronowych, 20 protonów, 20 elektronów, 20 neutronów, 1 metalowa tableurs do przechowywania verilmez 55 cm x 55 cm. pomoc dydaktyczna doskonale nadaję się do nauki Chemii organicznej. Zestaw MODELE atomów, Zawiera różne części atomów i wiązań, które umożliwiają budowę różnorodnych Struktur w Chemii organicznej. Pakiet Składa się z jednego Zestawu nauczycielskiego ATOM (DLA nauczyciela) oraz ośmiu modeli przestrzennych do budowy atomów według Bohra (DLA uczniów lub grup uczniowskich). Taki skład Pozwala na jednoczesne prowadzenie zajęć w formie wykładu/prezentacji przez nauczyciela oraz samodzielną pracę uczniów (indywidualną lub w grupach). Skład:-2 jądra atomowe o średnicy 13 i 18 cm-po 20 protonów, neutronów, elektronów-8 elektronowych powłok-… Czytaj więcej… Zestaw Pozwala w bezpieczny sposób przeprowadzić doświadczenia zawiązane z destylacją. Uczeń Może w obfite sposób zbadać Efektywność chłodzenia wodą oraz najważniejszym się z procesem rozdzielnia płynów przy wykorzystaniu różnicy temperatury wrzenia. Zestaw dydaktyczny do pour modeli atomów, jonów i izotopów oparty na modelu Atomu Bohra jest whispanałym outil edukacyjnym dla uczniów.

Umożliwia praktyczne doświadczenia z najmniejszymi elementarnymi cząstkami. Skład: pudełko z pokrywką; 4 powłoki elektronowe w pokrywie i na spodzie pudełka 30 protonów, 30 neutronów, 30 elektronów. Modèle Atomu-zestaw klasowy à Genuine przełom w dziedzinie nauczania. Innowacyjna forma Zastosowana maximum possible w modelu Atomu Daje każdemu z uczniów szansę na naukę z wykorzystaniem logiki i intuicji, un modèle Atomu zestaw dla nauczyciela Pozwala na obrazowe pokazanie Tego, co dotychczas jakiej było tylko w formie teoretycznej. EDUKACYJNY zestaw 42 elementów do budowy kompaktowych modeli węglowodorów nasyconych (alkanów), NP. metanu, butanu. Elementy zawarte w inclus mają średnice 30 mm (wodór) i 38 mm (Węgiel i tlen). Kodowane są też kolorystycznie: wodór-Biały, Węgiel-Czarny, tlen-czerwony. Zestaw Zawiera łącznie 9 diffĂŠrents elementów symbolzujących atomy Chemiczne: wodór (2), Węgiel (4), tlen (3). Razem pomoc dydaktyczna Zawiera 42 verrouillés elementy o kulistym i… Czytaj więcej… Zestaw Zawiera 212 verrouillés elementy wykonane z kolorowego tworzywa sztucznego (nous wcześniejszej wersji: 192 verrouillés elementy) umożliwiające budowę bardzo Jáchyme gamy Struktur Chemicznych.

W inclus znajdują się MODELE takich pierwiastków Jak Węgiel, wodór, Azot, tlen, Siarka, fosfor, fluorowce i Metale-Każdy pierwiastek reprezentowany jest przez 1-5 rodzajów modeli; Np. fosfor reprezentowany jest przez Trzy MODELE-kulki z 4,5 i 3 otworami oraz kątami… Czytaj więcej… Modèle Atomu dla nauczyciela jest IDEALNY do praktycznej prezentacji budowy atomów, izotopów i jonów na klasowej tablicy, verrouillés elementy modelu łączą się ze sobą za POMOCA magnéów, modèle Atomu jest łatwą w użyciu, atrakcyjną i przystępną forma nauki, niosącą korzyści Zarówno dla uczniów, Jak i nauczycieli. Zestaw trójwymiarowych, kulistych modeli atomów pierwiastków wykonanych z kolorowego tworzywa sztucznego z elementami magnetycznymi umożliwiającymi umieszczanie ich na tablicy metalowej. W skład verilmez wchodzą MODELE atomów węgla (5 różnych, razem 9 Sztuk; średnica 38 mm), MODELE atomów tlenu (3 różne, razem 10 Sztuk; średnica 38 mm), MODELE atomów wodoru (17 Sztuk;; średnica 30 mm) oraz 10 łączeń magnetycznych.